My z Women for Women: naše hodnoty

Naši milí přátelé,

vy, co nás sledujete, víte, že se snažíme pomáhat tam, kde je třeba a kde je pomoc žádána. 

My z WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – naše hodnoty

A nejen to. Že se snažíme upozorňovat na témata a hledat funkční řešení. K tomu všemu předáváme své zkušenosti z praxe, poskytujeme podporu, realizujeme nápady, neusínáme na vavřínech a vždy pro věc uděláme maximum, protože nám prostě nejsou lidé a jejich osudy jedno. Abychom mohli dělat naši práci dobře, máme také své hodnoty. Hodnoty, které nám nikdo neurčil, ale definovali jsme si je sami a společně. Nejsou to jen prázdná slova. Tyto hodnoty pro nás znamenají mnoho. Jsou součástí nás i naší práce. Každá z těchto hodnot má pro nás konkrétní význam a ctíme její podstatu.

My z WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – naše hodnoty:

  • táhneme za jeden provaz
  • respekt
  • vždy jdeme dál
  • profesionalita s lehkostí a jistotou
  • podpora a empatie
  • tvořím a řídím svůj svět
  • optimistický přístup
  • sebeúcta a lidskost
  • pravdivost
My z WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. – naše hodnoty
Komentáře