IT pro děti - informace a formulář pro základní školy 

IT pro děti pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky. Díky našim kontaktům z projektu Obědy pro děti pomáháme ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání.  

Kontaktní formulář pro základní školy

Vyplňte prosím potřebné informace, popř. doplňte co máte na srdci. POZOR! V tuto chvíli nám nepište celá jména dětí apod. toto vyřešíme v dalších krocích, kdy budeme společně i s rodiči v přímém kontaktu.

Pravidla pro ZŠ, která prosím respektujte při odesílání žádosti:

 • dítě je zapojeno do  našeho projektu Obědy pro děti a chodí do 5.-9. třídy 
 • do každé rodiny můžeme poskytnout jen jeden dar

Rádi bychom pomohli všem, ale tato kritéria jsme přijali vzhledem k aktuální výši poptávky a studijním nárokům na žáky.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení  žádosti IT pro děti. Zásady zpracování osobních údajů

Informace pro základní školy, které v projektu IT pro děti dělají první krok

Základní škole se snažíme postup co nejvíce usnadnit, zjednodušeně to tedy můžeme popsat takto: 

 • ZŠ doporučí potřebné dítě a předá kontakty mezi rodiči a IT pro děti,
 • IT pro děti vyřídí vše potřebné s rodiči: od kontaktu přes potřebnou administrativu až po darování  darování potřebné techniky,
 • je informována po předání IT daru rodině/dítěti a zajišťuje zapojení dítěte do distanční výuky.

Podrobný postup najdete níže na této stránce.

Základní kritéria pro výběr potřebných dětí - doporučení pro základní školy

Konkrétní dítě je schváleno projektem Obědy pro děti a je uvedeno v darovací smlouvě na šk. rok 2020/21, a toto potřebné dítě je žákem 5. - 9. třídy*:

 • Zákonný zástupce se o dítě stará, komunikuje a spolupracuje se školou. 
 • Pro zákonného zástupce je jeho dítě prioritou, ale z důvodu finanční nouze v rodině, nemá žák potřebné IT vybavení pro povinnou distanční výuku.
 • Dítě nemá zásadní vzdělávací problémy, neomluvené hodiny ani vážné kázeňské přestupky.
 • Pro dítě by bylo získání této pomoci významnou podporou pro rozvíjení jeho studijního potenciálu.
 • Škola u vytipované rodiny vnímá předpoklad, že bude mít zájem při distanční výuce dítě podporovat.
 • Vzhledem k velké poptávce můžeme  do jedné rodiny věnovat pouze jeden dar.*  

* Rádi bychom pomohli všem, ale tato kritéria jsme přijali vzhledem k aktuální výši poptávky a studijním nárokům na žáky.  

Základní postup projektu IT pro děti

Kontakt mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále jen „W4W“) a subjektem ZŠ/ŠJ, který je registrován v projektu Obědy pro děti*.

 1. Základní škola, která je registrována v projektu Obědy pro děti, vytipuje děti ze sociálně slabých rodin, které jsou zapojeny do projektu Obědy pro děti na školní rok 20/21 a potřebují pomoci se zajištěním IT techniky pro distanční výuku a vyplní elektronický formulář, kde uvede počet a věk těchto dětí. Kontaktní formulář pro ZŠ, podmínky a postup v projektu IT pro děti jsou uvedeny zde: https://women-for-women.cz/it-pro-deti/
 2. W4W (resp. projekt IT pro děti) posoudí situaci, možnosti a emailem potvrdí/nepotvrdí škole poskytnutí pomoci, vč. kapacity IT zařízení.
 3. V případě potvrzení pomoci odešle základní škola zákonnému zástupci Žádost o poskytnutí věcného daru k vyplnění, lze stáhnout zde. Zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou žádost zpět škole, která zkontroluje správnost údajů (identitu dítěte a příslušnost základní školy). ZŠ zašle potvrzenou žádost zákonného zástupce emailem na itprodeti@w4w.cz.
 4. W4W (resp. projekt IT pro děti) bude kontaktovat zákonného zástupce pro dořešení podrobností a vyřízení darovací smlouvy, připojení a předání IT vybavení do rodiny dítěte.
 5. W4W (resp. projekt IT pro děti) informuje základní školu o realizaci pomoci do rodiny.
 6. Základní škola zajistí napojení dítěte na distanční vzdělávání - mj. naučí dítě i rodiče pracovat se školním systémem pro distanční výuku.   

*Spolupracujeme s téměř 1.500 základními školami z celé ČR, které již máme registrované v projektu Obědy pro děti a máme tak s nimi nastavené kontakty a způsob spolupráce od vytipování potřebných dětí, až po administrativní zpracování pomoci.

Díky našim kontaktům z projektu Obědy pro děti pomáháme ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o počítače,  notebooky,  nezbytný software, tiskárny, internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

Pomoc dostávají na doporučení základních škol konkrétní rodiny. První krok dělá základní škola.

Našimi partnery jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.  

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Děkujeme SKYLABu za pomoc a podporu!