IT pro děti: rozdali jsme 240 notebooků

Do Vánoc se nám podařilo rozdat ve spolupráci se základními školami a našimi partnery takřka 200 notebooků. Zbylých 40 kusů techniky si děti přebírají začátkem měsíce ledna. Své majitele již znají a děti se na trochu opožděného ježíška už těší. Distanční výuka je stále na pořadu dne a poptávka je stále velká. 

Předávání IT pro děti

Na základě zkušeností z projektu, aktuální situace a faktu, že online výuka bude na různých stupních škol využívána stále častěji, budeme v podpoře vzdělávání pokračovat i v roce 2021.

Chtěli bychom nalézt funkční možnosti, jak děti více podpořit v dovednostech a vědomostech, které jsou pro formu distanční výuky či online vzdělávání obecně nezbytné. Bez kterých nemají děti šanci v těchto formách uspět. Úkol to nebude snadný. Základem je propojení tří různých světů – pedagogů, rodičů a dětí. Doba se změnila. Potřeby jsou jiné. Děti se učí věci, které je sice fajn vědět, ale nejsou nezbytností. Je čas se zastavit a říci si, co je podstatné a potřebné a co naopak nějakou dobu počká nebo není třeba vůbec.   

Poděkování

Projekt IT pro děti – náš nováček s transparentním účtem číslo 888555868/5500 – obdržel absolutně první dar bezprostředně po jeho založení. Dne 23. 10. 2020 byla přijata částka ve výši 10 000 Kč od společnosti KODAP City, s.r.o., a následoval další příliv příspěvků a důvěry od partnerů a podporovatelů projektu. Společnost KODAP podporuje již čtvrtým rokem dva potřebné žáky, věnuje ročně 12 000 Kč na Obědy pro děti a navíc sleduje naše novinky a neváhá se s námi operativně pustit do nových sfér!! Děkujeme všem partnerům, kteří pomáhají s námi.

IT pro děti: díky našim kontaktům z projektu Obědy pro děti pomáháme ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o počítače,  notebooky,  nezbytný software, tiskárny, internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

Informace pro dárce

Souhrnné i jednorázové Potvrzení o přijetí daru na IT pro děti vystavujeme a zasíláme donátorům elektronicky. Pokud na Vás nemáme kontaktní údaje, neváhejte se na nás obrátit na info@w4w.cz.

IT pro děti je projektem obecně prospěšné společnosti Women for Women
Komentáře