IT pro děti - stránka pro rodiče 

Projekt, který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky.

Základní informace pro rodiče  

První krok v tomto programu musela udělat základní škola. Pokud Vás základní škola vašeho dítěte oslovila s doporučením programu IT pro děti, tak jste tu správně:

  • pokud máte o IT pro děti zájem, vyplňte zde přiloženou žádost (ke stažení) a pošlete  ji emailem Vaší ZŠ pro kontrolu a potvrzení Vaší žádosti
  • po potvrzení školou nás ZŠ bude informovat a předá nám Vaše kontakty.  My se Vám ozveme a začneme společně zařizovat vše potřebné.

Ke  stažení:

Žádost prosím použijte pouze na základě informace z Vaší školy. Nežádejte o pomoc IT pro děti bez doporučení školy, takovým žádostem nebudeme moci vyhovět. Z kapacitních důvodů také můžeme do jedné rodiny poskytnout pouze jeden dar. Děkujeme za pochopení!

Základní postup projektu IT pro děti - informace pro rodiče

Kontakt mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále jen „W4W“) a subjektem ZŠ/ŠJ, který je registrován v projektu Obědy pro děti*.

  1. Základní škola, která je registrována v projektu Obědy pro děti, vytipuje děti ze sociálně slabých rodin, které jsou zapojeny do projektu Obědy pro děti na školní rok 20/21 a potřebují pomoci se zajištěním IT techniky pro distanční výuku a vyplní elektronický formulář, kde uvede počet a věk těchto dětí. Kontaktní formulář pro ZŠ, podmínky a postup v projektu IT pro děti jsou uvedeny zde: https://women-for-women.cz/it-pro-deti/
  2. W4W (resp. projekt IT pro děti) posoudí situaci, možnosti a emailem potvrdí/nepotvrdí škole poskytnutí pomoci, vč. kapacity IT zařízení.
  3. V případě potvrzení pomoci odešle základní škola zákonnému zástupci Žádost o poskytnutí věcného daru k vyplnění, lze stáhnout zde. Zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou žádost zpět škole, která zkontroluje správnost údajů (identitu dítěte a příslušnost základní školy). ZŠ zašle potvrzenou žádost zákonného zástupce emailem na itprodeti@w4w.cz.
  4. W4W (resp. projekt IT pro děti) bude kontaktovat zákonného zástupce pro dořešení podrobností a vyřízení darovací smlouvy, připojení a předání IT vybavení do rodiny dítěte.
  5. W4W (resp. projekt IT pro děti) informuje základní školu o realizaci pomoci do rodiny.
  6. Základní škola zajistí napojení dítěte na distanční vzdělávání - mj. naučí dítě i rodiče pracovat se školním systémem pro distanční výuku.   

*Spolupracujeme s téměř 1.500 základními školami z celé ČR, které již máme registrované v projektu Obědy pro děti a máme tak s nimi nastavené kontakty a způsob spolupráce od vytipování potřebných dětí, až po administrativní zpracování pomoci.

Díky našim kontaktům z projektu Obědy pro děti pomáháme ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o počítače,  notebooky,  nezbytný software, tiskárny, internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

Pomoc dostávají na doporučení základních škol konkrétní rodiny.

Našimi partnery jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.  

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Děkujeme SKYLABu za pomoc a podporu!

Dalšími partnery projektu IT pro děti jsou O2 - Chytrá škola, ING Banka a ŠKODA AUTO