IT pro děti - stránka pro rodiče 

Projekt, který pomáhá dětem ze základních škol účastnit se aktivně distanční výuky.

Základní informace pro rodiče  

První krok v tomto programu musela udělat základní škola. Pokud Vás základní škola vašeho dítěte oslovila s doporučením programu IT pro děti, tak jste tu správně:

  • pokud máte o IT pro děti zájem, vyplňte zde přiloženou žádost (ke stažení) a pošlete  ji emailem Vaší ZŠ pro kontrolu a potvrzení Vaší žádosti
  • po potvrzení školou nás ZŠ bude informovat a předá nám Vaše kontakty.  My se Vám ozveme a začneme společně zařizovat vše potřebné.

Ke  stažení:

Žádost prosím použijte pouze na základě informace z Vaší školy. Nežádejte o pomoc IT pro děti bez doporučení školy, takovým žádostem nebudeme moci vyhovět. Z kapacitních důvodů také můžeme do jedné rodiny poskytnout pouze jeden dar. Děkujeme za pochopení!

Základní postup projektu IT pro děti - informace pro rodiče

Kontakt mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále jen „W4W“) a subjektem ZŠ/ŠJ, který je registrován v projektu Obědy pro děti*.

  1. Základní škola, která je registrována v projektu Obědy pro děti, vytipuje děti ze sociálně slabých rodin, které jsou zapojeny do projektu Obědy pro děti na školní rok 20/21 a potřebují pomoci se zajištěním IT techniky pro distanční výuku a vyplní elektronický formulář, kde uvede počet a věk těchto dětí. Kontaktní formulář pro ZŠ, podmínky a postup v projektu IT pro děti jsou uvedeny zde: https://women-for-women.cz/it-pro-deti/
  2. W4W (resp. projekt IT pro děti) posoudí situaci, možnosti a emailem potvrdí/nepotvrdí škole poskytnutí pomoci, vč. kapacity IT zařízení.
  3. V případě potvrzení pomoci odešle základní škola zákonnému zástupci Žádost o poskytnutí věcného daru k vyplnění, lze stáhnout zde. Zákonný zástupce předá vyplněnou a podepsanou žádost zpět škole, která zkontroluje správnost údajů (identitu dítěte a příslušnost základní školy). ZŠ zašle potvrzenou žádost zákonného zástupce emailem na itprodeti@w4w.cz.
  4. W4W (resp. projekt IT pro děti) bude kontaktovat zákonného zástupce pro dořešení podrobností a vyřízení darovací smlouvy, připojení a předání IT vybavení do rodiny dítěte.
  5. W4W (resp. projekt IT pro děti) informuje základní školu o realizaci pomoci do rodiny.
  6. Základní škola zajistí napojení dítěte na distanční vzdělávání - mj. naučí dítě i rodiče pracovat se školním systémem pro distanční výuku.   

*Spolupracujeme s téměř 1.500 základními školami z celé ČR, které již máme registrované v projektu Obědy pro děti a máme tak s nimi nastavené kontakty a způsob spolupráce od vytipování potřebných dětí, až po administrativní zpracování pomoci.

Díky našim kontaktům z projektu Obědy pro děti pomáháme ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o počítače,  notebooky,  nezbytný software, tiskárny, internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu. 

Pomoc dostávají na doporučení základních škol konkrétní rodiny.

Našimi partnery jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.  

Z referencí, doporučení a poděkování pro IT pro děti vybíráme

"Dobrý den, moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat za darování PC. Jak píšete, ne všichni si můžeme dovolit zakoupit každému dítěti PC. Já sama mám děti tři, a to opravdu nebylo v mých silách. Ani nemůžu slovy říci jak velkou měl Dominik radost; hned co jsem počítač do přinesla domů, připojil se do hodiny už na novém a vlastním PC. To doteď bohužel nemohl, musel mu stačit maximálně telefon. Moc děkuji!"
maminkaprojekt IT pro děti
"Tato nadace je opravdu skvělá. Naší základní škole poskytla pomoc v podobě 17 kvalitních notebooků, se kterými mají děti možnost ve škole pracovat. Jako matka jednoho z žáku této školy jsem za toto opravdu ráda."
Petra N., maminkaprojekt IT pro děti (Most)

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Děkujeme SKYLABu za pomoc a podporu!

Dalšími partnery projektu IT pro děti jsou O2 - Chytrá škola, ING Banka a ŠKODA AUTO