Kdo podporuje IT pro děti 

Naše poděkování náleží zejména těmto společnostem:  SKYLAB, O2 s projektem O2 Chytrá škola, dále ING BankaŠKODA AUTO

Děkujeme všem partnerům IT pro děti za podporu projektu! 

IT pro děti pomáhá ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o notebooky,  nezbytný software, tiskárny a internetové připojení přes mobilní síť.

Partnerem projektu IT pro děti je O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá učitelům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Snažíme se, aby technologický pokrok šel ruku v ruce se vzdělaností. Právě to totiž podle nás posouvá českou společnost správným směrem. 

Na veřejném portále o2chytraskola.cz najdete na jednom místě nejvíce informací o internetové bezpečnosti, počítačové a mediální gramotnosti a využívání technologií ve vzdělávání.

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Dalšími partnery projektu IT pro děti jsou ING Banka a ŠKODA AUTO 

Děkujeme partnerům za pomoc a podporu!

Pomoc dostávají na doporučení základních škol konkrétní rodiny. První krok dělá základní škola.

Našimi partnery jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

Chcete se zapojit a přispět?

Pokud se chcete přidat a pomáhat v projektu IT pro děti, kontaktujte nás, popř. budete moci zaslat finanční podporu na transparentní účet, který právě zařizujeme.

100% těchto finančních prostředků bude použito výhradně na nákup potřebné IT techniky pro konkrétní děti z konkrétních základních škol a to na základě darovacích smluv mezi námi a zákonnými zástupci.

Přispějte na Transparentní účet projektu IT pro děti

Přispějte přímo na náš Transparentní účet:

888 555 868 / 5500

Transakce na účtu jsou veřejné a můžete je sledovat zde na stránkách banky. (odkaz bude aktualizován) 

  • Každý dárce má možnost zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů, darů a plateb na našem účtu.
  • Každá koruna na účtu jde přímo na úhradu IT pro děti. Provoz projektu je hrazen odděleně z jiných zdrojů.

Děkujeme všem, kteří dětem pomáhají s námi. Tato pomoc má smysl!

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.