Děkujeme všem našim partnerům za podporu projektu IT pro děti! 

Naše poděkování náleží zejména těmto společnostem:  SKYLAB, O2 s projektem O2 Chytrá škola, dále ING BankaŠKODA AUTO

IT pro děti pomáhá ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku. A to především proto, aby děti nebyly vyloučeny ze systému vzdělávání. Jedná se především o notebooky,  nezbytný software, tiskárny a internetové připojení přes mobilní síť.

Partnerem projektu IT pro děti je O2 Chytrá škola

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá učitelům a rodičům lépe se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Snažíme se, aby technologický pokrok šel ruku v ruce se vzdělaností. Právě to totiž podle nás posouvá českou společnost správným směrem. 

Na veřejném portále o2chytraskola.cz najdete na jednom místě nejvíce informací o internetové bezpečnosti, počítačové a mediální gramotnosti a využívání technologií ve vzdělávání.

Partnerem projektu IT pro děti je společnost SKYLAB

Společnost SKYLAB se od svého vzniku profiluje jako dlouhodobě spolehlivý konzultační a implementační partner poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů.  S pomocí IT technologií realizuje řešení, která pomáhají firmám reagovat na požadavky trhu, odpovídat na kroky konkurence a zvyšovat efektivitu.

Společnost SKYLAB působí na trhu od roku 1999 a za dobu své existence se společnost stala spolehlivým partnerem v oblasti návrhu, realizace, správy sítí a informačních systémů s důrazem na komplexnost celého řešení. Klientům dává jistotu stabilního zázemí společnosti, kvalitního technického a personálního vybavení i nadstandardního přístupu. 

Dalšími partnery projektu IT pro děti jsou ING Banka a ŠKODA AUTO 

Děkujeme partnerům za pomoc a podporu!

Pomoc dostávají na doporučení základních škol konkrétní rodiny. První krok dělá základní škola.

Našimi partnery jsou základní školy a rodiče (zákonní zástupci dětí). Základní škola zná konkrétní situaci dítěte ve škole i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už 7 let zkušeností v projektu Obědy pro děti.

Chcete se zapojit a přispět?

Pokud se chcete přidat a pomáhat v projektu IT pro děti, kontaktujte nás, popř. budete moci zaslat finanční podporu na transparentní účet, který právě zařizujeme.

100% těchto finančních prostředků bude použito výhradně na nákup potřebné IT techniky pro konkrétní děti z konkrétních základních škol a to na základě darovacích smluv mezi námi a zákonnými zástupci.

Přispějte na Transparentní účet projektu IT pro děti

Přispějte přímo na náš Transparentní účet:

888 555 868 / 5500

Transakce na účtu jsou veřejné a můžete je sledovat zde na stránkách banky. (odkaz bude aktualizován) 

  • Každý dárce má možnost zkontrolovat jasnou a transparentní evidenci pohybů, darů a plateb na našem účtu.
  • Každá koruna na účtu jde přímo na úhradu IT pro děti. Provoz projektu je hrazen odděleně z jiných zdrojů.

Děkujeme všem, kteří dětem pomáhají s námi. Tato pomoc má smysl!

IT pro děti - kontakty

E-mail: itprodeti@w4w.cz

 

Kontaktní telefon: 222 269 841

IT pro děti je projektem  WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Centrála Praha:
Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4
Kontaktní telefon: 222 269 841

HELP DESK - technická podpora projektu

email: helpdesk@skylab.cz

tel.: 226 539 538

(telefon je obsluhován v pracovní dny  od 7:00 do 17:00 hod.)

Technickou podporu projektu IT pro děti zajišťuje SKYLAB. Více informací zde.

Podmínky - pravidla projektu IT pro děti najdete zde.