Červen v Mostě: nárůst terapií i dalších služeb pro veřejnost

Poslední dva měsíce nám přinesly opět naději, že by se mohly naše životy pomalu vrátit do normálu. Všichni jsme to už ale zažili, a tak jsme trochu ostražití. Jsme nicméně rádi, že se můžeme opět více a více setkávat.

Každý den se setkáváme s osudy lidí. Vidíme, kolik problémů musí řešit samoživitelé, jaké dopady mělo uzavření škol na děti, jak to vyčerpalo rodiče a jak to ovlivnilo vztahy. Poptávka pomoci nám tento rok vzrostla ve všech projektech, které jsme ještě vzhledem k situaci rozšířili, a snažíme se vše zvládnout.

Co konkrétně jsme v Mostě uskutečnili, se dozvíte v tomto článku (6 minut čtení). O dalším dění v naší organizaci se dočtete ve Zpravodaji Women for Women.

Služby pro veřejnost – Women for Women Most

V květnu a červnu 2021 jsme poskytli tyto služby pro veřejnost:

 • Terapie: dospělí pro 21 osob + 19 dětí
 • Logopedie: 34 dětí

Účastnili jsme se setkání platformy Podpora ohrožených dětí, kde jsme společně řešili následující okruhy:

 • služby na Mostecku pro dospělé s duševním onemocněním – aktuální nabídka pro rodiče – možnosti posílení kapacit ve službách pro rodiny s dětmi, které mají problémy v oblasti duševního zdraví
 • představení odborníků z širší platformy
 • představení KID a metodik širší platformě
 • plán školení pro další kolegy
 • host – Bc. Lenka Kocourková (krajská koordinátorka pro reformu systému péče o duševní zdraví) – představila krajský plán rozvoje sítí služeb na podporu duševního zdraví dětí a adolescentů

Zúčastnili jsme se jednání mostecké koordinační skupiny KS 2 pro Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení, kde jsme mj. hlasovali o novém členství a vedoucích skupiny. Bylo také zveřejněno hodnocení předešlého roku dle vyplněných dotazníků rozeslaných v lednu roku letošního. Naplánovali jsme další setkání – v listopadu 2021 jsme skupinu pozvali na pobočku Women for Women.

V květnu u nás proběhly 3 vzdělávací kurzy pro pěstounské rodiny ze společnosti Poradna strom, Středisko rodinné mediace – vedoucí paní Weissová. Probíraná témata: 

 1. Dostatečně dobrý rodič/pěstoun a asertivní rodičovství, 
 2. Proč děti zlobí a zvládání problematického chování, 
 3. Specifické poruchy  učení a ADHD a jejich náprava v domácím prostředí.

V sobotu 22. 5. u nás proběhlo též vzdělávání pěstounské rodiny, tentokrát ze společnosti Diakonie ČCE.

Oslovilo nás SVP Dyáda, zda bychom pro „jejich“ rodiče neuskutečnili v září kurz Vědomého rodičovství, kdy k nim prý přichází stále více a více rodičů, kteří by tento kurz potřebovali. Jsme rádi, že jsme je naší nabídkou oslovili, a věříme, že se po prázdninách podaří i tato spolupráce v oblasti vzdělávání (posilování rodičovských kompetencí) pro další organizaci.

BRIDGE Academy – podpora dětí kroužky Minecraftu

V červnu jsme se setkali s panem Alešem Smetanou a jeho kolegyní Alenou Polívkou (vede aktivity kolem táborů a kroužků). Díky nim vznikla nová nezisková organizace BRIDGE Academy, která nyní dostala od Nadace Orlen Unipetrol grant na podporu 40 dětí z našeho regionu, kterým zaplatí kroužky Minecraftu ve školách. Chtějí se zaměřit na děti samoživitelů a ocenili, že se společně známe a máme záměr spolupracovat. Ve spolupráci se školami se budeme snažit nalézt 40 dětí, které tato aktivita udělá šťastnými. Zážitky jsou pro děti hodně důležité. 

První rok – Most

 V červnu skončil program První rok dvěma klientkám. Aktuálně máme 8 klientek. Poptávka po bydlení je oproti Praze v Mostě malá. Lidé z tohoto regionu potřebují spíše podporu odborníků – právníků a psychoterapeutů, proto máme spoustu potenciálních klientek ve službách pro veřejnost. Program První rok se snaží pomáhat těm, kteří nedokáží svou situaci již řešit sami.

 • Příspěvky na tábory: klientky od nás dostaly informaci o možnosti čerpat příspěvek na tábory pro děti.
 • Využití služeb kariérní poradkyně: klientky mohou dále využít i služby kariérní poradkyně.

Servis rodiny – projekt s Okresním soudem v Mostě

V rámci Servisu rodiny proběhlo několik mediací, jak u našich mediátorek, tak u mediátorek ve spolupracující Diakonii. Při rozvodu rodičů je pro nás nejdůležitější otázkou to, zda jsou rodiče schopni se dohodnout na nějakém funkčním modelu péče o dítě a především v zájmu svých dětí. 

Pravidelně se setkáváme s paní A. Bekovou – sociální pracovnicí z OS v Mostě, která je součástí pilotního tříletého projektu, který má za cíl zefektivnit spolupráci mezi soudem, OSPODem a uživateli, kterými jsou ohrožené děti – sdělujeme si nové zkušenosti a plány do budoucna v této oblasti. Jsme rádi, že můžeme být v případě potřeby nápomocni a i naše služby mohou těmto rodinám s dětmi pomoci.

Dne 14. 6. 2021 také proběhla velká pracovní skupina na Okresním soudu v Mostě, kde jsme mapovali situaci, předávali si zkušenosti a probírali ty nejtěžší kauzy. V edukaci pro rodiče se stále snažíme témata rozvíjet, abychom rodičům nabízeli vše podstatné, co potřebují řešit a také si uvědomit. Jedním z takových témat jsou „noví partneři“ – je třeba si uvědomit, že do budoucna taková situace pravděpodobně nastane. 

Naším společným cílem s Okresním soudem v Mostě a projektu Servis rodiny je to, že dítě bude mít přístup k oběma rodičům, rodiče se budou respektovat a budou kooperovat, to je náš společný cíl.

Každý má právo na dohodu a je potřeba, abychom si všichni uvědomili, že rodiče potřebují být respektováni ve své rodičovské roli, potřebují podporu a pomoc v tom, aby se naučili domlouvat se v zájmu jejich společného dítěte. Potřebují vědět, že odpovědnost je na nich dvou a že není možné ji přenést na soudy či jiné instituce a spoléhat se, že za ně situaci v rodině vyřeší.

V rámci Servisu rodiny využilo za květen a červen podporu 74 rodičů

Servis rodiny most

Samozřejmě vždy nám zůstane nějaké procento lidí, kteří to nezvládnou, a tam bude stále třeba, aby zasáhly instituce a rozhodly v nejlepším zájmu dítěte. A některým rodičům, bohužel, nepomůže ani svěcená voda. Přejeme si, aby takových bylo stále méně a méně. 

O dalším dění v naší organizaci se dočtete ve Zpravodaji Women for Women.

 

Komentáře