IT pro děti

Články kategorie IT pro děti
23.12. 2021

Ať i v příštím roce dokážeme společně velké věci

Děkujeme vám všem za spolupráci, za váš přístup a nadšení! Přejeme vám do roku 2022 pozitivní energii, štěstí, zdraví, úspěch a samé dobré zprávy! Společně dokážeme mnoho velkých věcí. Tým Women for Women

2.9. 2021

Poděkování z Úval za pomoc dětem ve škole

Potěšilo nás poděkování od místní školy v úvalském měsíčníku Život Úval. Vyšlo už v květnu, k nám se dostalo s výtiskem měsíčníku až během prázdnin. Velmi rádi sdílíme s vámi všemi: „Bývá slušností poděkovat, a my tímto velice rádi děkujeme společnosti Women for Women. Tato obecně prospěšná společnost našim žákům, kteří by v důsledku nedostatku finančních prostředků v rodinách nemohli chodit na obědy do školní...

13.7. 2021

IT pro děti: využívání darů důsledně hlídáme

Jak jsme vás již informovali, z 234 dětí, které jsme obdarovali IT technikou v loňském roce, se pouze 3 děti nezapojily do distanční výuky. Vzhledem k tomu, že je u nás zvykem řešit vše do důsledku a komplexně, nenechali jsme to jen tak.  Nyní situaci řešíme napřímo s konkrétními rodiči, neboť ti se zavázali děti podpořit v distanční výuce. Rodiče jsme upozornili na nastavené podmínky a jejich...

7.7. 2021

Děkujeme, že pomáháte s námi

Vydání výroční zprávy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., tentokrát za za rok 2020, je vždy významným milníkem v naší činnosti. Při této příležitosti si vždy si uvědomíme, jak moc je pro nás důležitá pomoc, díky které můžeme pomáhat v našich projektech a programech. Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, projevují nám podporu a společně s námi pomáhají. Velmi si toho...

29.6. 2021

Studenti 1. Lékařské fakulty UK podpořili IT pro děti

LF1 Official Charity, organizace zahraničních studentů 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, nedávno zorganizovala dvě sportovní akce za účelem podpořit naše projekty. Nakonec z příspěvků účastníků vybrali celkem 8.280 Kč, kdy polovinu poslali na projekt IT pro děti a polovinu na náš „sesterský“ projekt Obědy pro děti. 8. června 2021 tak na Transparentním účtu IT pro děti najdete položku ve výši 4.140 Kč, která pomůže...

15.6. 2021

Vzdělání dá dětem větší svobodu

Motivace a chuť dětí a podpora jejich rodičů i školy je pro vzdělávání nejdůležitější. V projektu IT pro děti předáváme s notebooky rodičům i dětem osobní dopisy, kterými se snažíme sdělit, jak moc je vzdělání důležité a jak moc ovlivňuje životy nás všech. Přejeme dětem mnoho úspěchů, chuti, energie i radosti.  Dopis dětem od IT pro děti Milé děti, jsme rádi, že jsme...

28.5. 2021

Poděkování za IT pro děti patří všem, co pomáhají s námi

Dobrý den, moc bych vám alespoň touto cestou chtěla moc poděkovat za darování PC pro mého Dominika … takto začíná jedno z krásných poděkování, které za IT pro děti pro děti dostáváme. Především nás těší, že 99% obdarovaných dětí za ihned zapojilo do vzdálené školní výuky. Vyplynulo to z průzkumu, který jsme na zapojených školách nedávno dokončili. Zbyly opravdu jen jednotlivé...

29.4. 2021

IT pro děti: 99% dětí se zapojilo do výuky

Zajímalo nás, jestli v IT pro děti opravdu pomáháme. A tak jsme uspořádali Dotazníkové šetření a získali zpětnou vazba od základních škol. A pouze u 3 z 234 obdarovaných dětí nastal problém, jinak se všechny aktivně naplno zapojily do distanční výuky. V rámci e-mailového dotazníku jsme dne 9. 3. 2021 oslovili přes 50 subjektů ZŠ/ŠJ, kterým byla schválena poptávka do projektu IT...

16.2. 2021

IT pro děti: i skladník ve šroubárně si může přečísti Vergilia v originále

Vypůjčená slavná filmová hláška profesora Hrbolka s nadsázkou vystihuje, proč pomáháme v programu IT pro děti. Ať už z našich potomků budou právníci, ekonomové, zedníci, prodavači nebo právě skladníci, bez vzdělání se jim bude do života vstupovat těžko. Na otázky k IT pro děti odpovídá Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. Dozvíte se, kolika dětem a rodinám...

13.1. 2021

IT pro děti: rozdali jsme 240 notebooků

Do Vánoc se nám podařilo rozdat ve spolupráci se základními školami a našimi partnery takřka 200 notebooků. Zbylých 40 kusů techniky si děti přebírají začátkem měsíce ledna. Své majitele již znají a děti se na trochu opožděného ježíška už těší. Distanční výuka je stále na pořadu dne a poptávka je stále velká.  Na základě zkušeností z projektu, aktuální situace a faktu, že...