Proč jsme se rozhodli oslovit ambasadory

Lidé nás dosud vnímají skrze jednotlivé projekty, a ne jako organizaci, která vymýšlí a realizuje několik projektů. Často jsme slýchali „nadace Obědy pro děti“ „nadace Servis vztahů“. To jsme chtěli změnit, zpřehlednit naše aktivity a přiblížit lidem to, co děláme tím, že vše s ambasadory spojíme pod jednu umbrelu. A tou je WOMEN FOR WOMEN. 

Abychom mohli ještě více pomáhat potřebným lidem a náš hlas měl ten správný zvuk, potřebujeme podporu od lidí, se kterými se lidé ztotožňují, kteří mají možnost promlouvat k mnoha lidem a také se dostanou do prostoru, který je pro nás složitěji dostupný. Doba, bohužel, taková je. Děláme to proto, aby o nás lidé věděli, abychom mohli pomoci většímu počtu potřebných lidí. Skrze osobní příběhy a zkušenosti lidí, můžeme upozorňovat na praxi – její bariéry, problematiky, úskalí a napomoci v hledání funkčního a efektivního řešení. 

Ambasadoři společnosti WOMEN FOR WOMEN:

Lucie Bílá, Simona Krainová, Libor Bouček

Ambasadoři WOMEN FOR WOMEN chtějí společně s námi upozorňovat na témata a problémy obyčejných lidí, přibližovat je společnosti, která se mnohdy dívá na problémy ostatních lidí černobíle, být podporou a partnerem lidí, kterých se tyto problémy týkají. Protože občas pomůže i pouhé sdílení problému s někým, kdo jej sám prožil, kdo naslouchá, má pochopení a dokáže motivovat či inspirovat. Takový dar má málokdo. 

Lucie, Simona a Libor jsou našimi ambasadory, kteří mají osobní zkušenost, podobný pohled na svět, a mají zájem opravdu spolupracovat.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo trojici takových lidí najít. A nejen to, podařilo se nám najít tři lidi, kteří se znají, kamarádí se a mají se rádi. Ta energie mezi nimi je viditelná a neskutečná.

Naši ambasadoři si také symbolicky rozdělili role a vzali si pod patronát vždy jeden z našich hlavních projektů: Libor Servis vztahů, Simona Obědy pro děti a Lucie Bydlím, tedy jsem.

Lucie Bílá, Simona Krainová a Libor Bouček podporují Women for Women
„Stali jsme se hlasem těch, které nikdo neslyší.“ Lucie Bílá, Simona Krainová, Libor Bouček

„Stali jsme se hlasem těch, které nikdo neslyší.“

Děkujeme, Simono, Lucie a Libore!

"Ráda bych moc poděkovala našim ambasadorům, že mají chuť, ochotu a snahu pomáhat lidem společně s námi a stát se hlasem těch, které nikdo neslyší.“

Co je Women for Women?

Dnes mohu říci, že nepomáháme jen ženám s dětmi, ale také samoživitelům, rodičům a podporujeme rodiny všeho druhu. Vnímáme kolik lidí dnes potřebuje pomoci, s čím se potýkají, kde jsou bariéry a snažíme se pro ně nalézt řešení.

Už je to osm let, co jsme spolu s manželem Pavlem založili WOMEN FOR WOMEN. Oba dva jsme rozvedeni a víme o jak těžké období se jedná a kolik problémů rozvod přináší (doplnit to osobní zkušeností a osobním příběhem by bylo pro novináře zajímavé a moc fajn). Nebo dokonce kolik lidí zůstává v patologickém vztahu, protože nemají odvahu od partnera či partnerky odejít a myslí si, že nemají kam, že to sami nezvládnou…

Na počátku jsme chtěli a pomáhali ženám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé situaci, nedokázaly ji sami řešit, hrozila jim ztráta bydlení a tím riskovali to, že přijdou o své děti. Snažili jsme se pro ně vytvořit záchrannou síť – poskytnout jim dotované bydlení a komplexní a osobní program na řešení jejich situace, který pak obsahoval například právní zastupování, psychologa, psychoterapeuta, finančního poradce, personálního kouče apod. Vedle toho jsme nabídli sociální a právní poradnu, vydali knihu Jak přežít první (k)rok – Praktického průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství, pořádali besedy pro samoživitele, v zahraničí jsme se nechali inspirovat vzdělávacímu projekty pro sólo rodiče, které jsou zaměřeny na osobní rozvoj, profesní rozvoj a také na rodičovské kompetence. 

Mezitím se naše činnost v roce 2013 rozrostla o projekt Obědy pro děti, pro který nás inspirovala televizní reportáž 168 hodin o hladovějících dětech. Tento projekt pomáhá dětem ze základních škol, jejichž rodiče si nemohou dovolit uhradit obědy ve školní jídelně, ač by jinak rádi. Partnerem projektu je základní škola a tento projekt nám každý rok ukazuje, jaké pozitivní dopady takto poskytnutá pomoc přináší a jaké fatální následky může mít takové nucená absence školního oběda. Jsme moc rádi, že se nám postupem let podařilo přimět k aktivitě dvě ministerstva – Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme inspirovali pro projekt Obědy do škol, který je financován z evropských fondů a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které nám od roku 2016 poskytuje na základě dotace velmi významnou finanční podporu, kterou my směřujeme ve 100% na pomoc pro konkrétní děti.

V neposlední řadě jsme loni spustili další velký projekt, který se jmenuje Servis vztahů. Vztahy jsou tou nejtěžší disciplínou, ve které všichni tápeme, a na který neexistuje žádný funkční manuál. Vztahy jsou ovšem základ všeho, jejich nefungování se nám pak promítá do spousty společenských a sociálních témat a problémů. Součástí projektu je další podprojekt, na kterém spolupracujeme s Okresním soudem v Mostě, a který má název Servis vztahů. Oba tyto projekty jsme připravovali s cílem minimalizovat traumata na děti, začít pomoci vztahy uzdravovat a podpořit debatu o vztazích.

K tomu všemu každý rok realizujeme Den rodiny v Grébovce u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kterou v roce 2019 navštívilo více jak 10 tisíc lidí. 

Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.