Proč jsme se rozhodli oslovit ambasadory

Lidé nás dosud vnímají skrze jednotlivé projekty, a ne jako organizaci, která vymýšlí a realizuje několik projektů. Často jsme slýchali „nadace Obědy pro děti“ „nadace Servis vztahů“. To jsme chtěli změnit, zpřehlednit naše aktivity a přiblížit lidem to, co děláme tím, že vše s ambasadory spojíme pod jednu umbrelu. A tou je WOMEN FOR WOMEN. 

Abychom mohli ještě více pomáhat potřebným lidem a náš hlas měl ten správný zvuk, potřebujeme podporu od lidí, se kterými se lidé ztotožňují, kteří mají možnost promlouvat k mnoha lidem a také se dostanou do prostoru, který je pro nás složitěji dostupný. Doba, bohužel, taková je. Děláme to proto, aby o nás lidé věděli, abychom mohli pomoci většímu počtu potřebných lidí. Skrze osobní příběhy a zkušenosti lidí, můžeme upozorňovat na praxi – její bariéry, problematiky, úskalí a napomoci v hledání funkčního a efektivního řešení. 

Ambasadoři společnosti WOMEN FOR WOMEN:

Lucie Bílá, Simona Krainová, Libor Bouček.

Ambasadoři WOMEN FOR WOMEN chtějí společně s námi upozorňovat na témata a problémy obyčejných lidí, přibližovat je společnosti, která se mnohdy dívá na problémy ostatních lidí černobíle, být podporou a partnerem lidí, kterých se tyto problémy týkají. Protože občas pomůže i pouhé sdílení problému s někým, kdo jej sám prožil, kdo naslouchá, má pochopení a dokáže motivovat či inspirovat. Takový dar má málokdo. 

Lucie, Simona a Libor jsou našimi ambasadory, kteří mají osobní zkušenost, podobný pohled na svět, a mají zájem opravdu spolupracovat.

Jsme moc rádi, že se nám podařilo trojici takových lidí najít. A nejen to, podařilo se nám najít tři lidi, kteří se znají, kamarádí se a mají se rádi. Ta energie mezi nimi je viditelná a neskutečná.

Naši ambasadoři si také symbolicky rozdělili role a vzali si pod patronát vždy jeden z našich hlavních projektů: Libor Servis vztahů, Simona Obědy pro děti a Lucie Bydlím, tedy jsem.

Děkujeme, Simono, Lucie a Libore!

"Ráda bych moc poděkovala našim ambasadorům, že mají chuť, ochotu a snahu pomáhat lidem společně s námi a stát se hlasem těch, které nikdo neslyší.“

Co je Women for Women?

Dnes mohu říci, že nepomáháme jen ženám s dětmi, ale také samoživitelům, rodičům a podporujeme rodiny všeho druhu. Vnímáme kolik lidí dnes potřebuje pomoci, s čím se potýkají, kde jsou bariéry a snažíme se pro ně nalézt řešení.

Už je to osm let, co jsme spolu s manželem Pavlem založili WOMEN FOR WOMEN. Oba dva jsme rozvedeni a víme o jak těžké období se jedná a kolik problémů rozvod přináší (doplnit to osobní zkušeností a osobním příběhem by bylo pro novináře zajímavé a moc fajn). Nebo dokonce kolik lidí zůstává v patologickém vztahu, protože nemají odvahu od partnera či partnerky odejít a myslí si, že nemají kam, že to sami nezvládnou…

Na počátku jsme chtěli a pomáhali ženám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé situaci, nedokázaly ji sami řešit, hrozila jim ztráta bydlení a tím riskovali to, že přijdou o své děti. Snažili jsme se pro ně vytvořit záchrannou síť – poskytnout jim dotované bydlení a komplexní a osobní program na řešení jejich situace, který pak obsahoval například právní zastupování, psychologa, psychoterapeuta, finančního poradce, personálního kouče apod. Vedle toho jsme nabídli sociální a právní poradnu, vydali knihu Jak přežít první (k)rok – Praktického průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství, pořádali besedy pro samoživitele, v zahraničí jsme se nechali inspirovat vzdělávacímu projekty pro sólo rodiče, které jsou zaměřeny na osobní rozvoj, profesní rozvoj a také na rodičovské kompetence. 

Mezitím se naše činnost v roce 2013 rozrostla o projekt Obědy pro děti, pro který nás inspirovala televizní reportáž 168 hodin o hladovějících dětech. Tento projekt pomáhá dětem ze základních škol, jejichž rodiče si nemohou dovolit uhradit obědy ve školní jídelně, ač by jinak rádi. Partnerem projektu je základní škola a tento projekt nám každý rok ukazuje, jaké pozitivní dopady takto poskytnutá pomoc přináší a jaké fatální následky může mít takové nucená absence školního oběda. Jsme moc rádi, že se nám postupem let podařilo přimět k aktivitě dvě ministerstva – Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme inspirovali pro projekt Obědy do škol, který je financován z evropských fondů a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které nám od roku 2016 poskytuje na základě dotace velmi významnou finanční podporu, kterou my směřujeme ve 100% na pomoc pro konkrétní děti.

V neposlední řadě jsme loni spustili další velký projekt, který se jmenuje Servis vztahů. Vztahy jsou tou nejtěžší disciplínou, ve které všichni tápeme, a na který neexistuje žádný funkční manuál. Vztahy jsou ovšem základ všeho, jejich nefungování se nám pak promítá do spousty společenských a sociálních témat a problémů. Součástí projektu je další podprojekt, na kterém spolupracujeme s Okresním soudem v Mostě, a který má název Servis vztahů. Oba tyto projekty jsme připravovali s cílem minimalizovat traumata na děti, začít pomoci vztahy uzdravovat a podpořit debatu o vztazích.

K tomu všemu každý rok realizujeme Den rodiny v Grébovce u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kterou v roce 2019 navštívilo více jak 10 tisíc lidí. 

Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.